Waarom

De mensen in een organisatie zijn het échte kapitaal van een onderneming. Daar wil elke werkgever zorg aan besteden. anni biedt bedrijven ondersteuning bij het implementeren van beleid dat gericht is op het tegengaan van psychosociale arbeidsbelasting. Preventie is de primaire insteek maar als het nodig is zijn wij er voor de medewerkers in de functie van vertrouwenspersoon.

anni luistert... naar iedereen die binnen de eigen werkomgeving stress of onveiligheid ervaart vanwege ongewenste omgangsvormen en die zijn of haar situatie veranderd wil zien.
Iedereen heeft recht op een prettige, veilige werkplek, in een omgeving waar respect en aandacht is voor het individu. Een omgeving die vrij is van pesterijen, discriminatie, agressie of geweld en (seksuele) intimidatie.

Het klinkt bijna te vanzelfsprekend. ‘Bij ons bedrijf loopt alles op rolletjes! Bij ons zijn geen misstanden’. Maar……Klopt dat wel?

1,1 miljoen van alle werkzame Nederlanders wordt op het werk weleens gepest, gediscrimineerd of is slachtoffer van (seksuele) intimidatie. Ziekmeldingen, ontslagname en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongewenste omgangsvormen kosten de bedrijven jaarlijks € 2,2 miljard.

Bron: TNO-enquête arbeidsomstandigheden

Aanpak

Bij aanvang

Samen met het management stellen we onze werkwijze vast en helpen het bedrijf bij het opstellen van hun beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen zodat het volstrekt helder is voor alle medewerkers op welke ondersteuning ze mogen rekenen en wat de taken van de vertrouwenspersoon zijn.

Informatieverstrekking

Het management krijgt van ons een praktische training over wat er van hen verwacht wordt en hoe om te gaan met het beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Alle medewerkers worden door ons tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de rol van de vertrouwenspersoon en wat dat voor hen kan betekenen. Zie onder “praktische informatie” hoe het werkt in de praktijk. Iedereen krijgt een informatiebrochure waarin alles nog eens na te lezen is.

Advies en begeleiding

Periodiek geven wij, gevraagd en ongevraagd, advies aan het management over eventuele verbeterpunten in de uitvoering van het beleid “ongewenste omgangsvormen”. Jaarlijks stellen wij een verslag op van wat er gespeeld heeft op de werkvloer. Dit alles zonder naam en toenaam. Alles wat wij doen is immers strikt vertrouwelijk!

Moet je een held zijn?

Ongewenste omgangsvormen. Een soort van verzamelnaam voor pesten, discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie en agressie & geweld. Soms is één van deze vormen van gedrag zichtbaar en weten we direct wat er zich afspeelt. Grijpen we altijd in of draaien we soms ons hoofd weg? Is het wegkijken dan omdat het ‘onze zaken niet zijn’ en we misschien angstig zijn?

lees verder

Praktische informatie

Wij zijn gecertificeerde vertrouwenspersonen en hebben een geheimhoudingsplicht. Iedereen mag erop rekenen dat gesprekken met een van onze vertrouwenspersonen ook daadwerkelijk vertrouwelijk zijn. De enige uitzondering hierop is als er strafbare feiten worden gemeld waarbij wij door de wet gehouden zijn dit aan te geven.

Afspraak maken

Iedereen die een melding wil doen kan rechtsreeks met ons een afspraak maken. Als je een voorkeur hebt met wie van ons je wilt spreken dan kan je dit aangeven en houden wij daar uiteraard rekening mee. Anders zal diegene van ons die het snelst beschikbaar is met jou in gesprek gaan. Een afspraak maken kan telefonisch of per mail: info@anni-luistert.nl

In gesprek

In eerste instantie bieden wij een luisterend oor en kan alles vertrouwelijk gemeld worden wat er speelt. Vervolgens brengen wij samen in kaart welke mogelijkheden er zijn om jouw probleem aan te pakken. We bepalen samen ook de volgende stap(pen). Te allen tijde geldt: de vertrouwenspersoon staat naast je en JIJ houdt de regie.

Waar

We gaan met elkaar in gesprek op het bedrijf, mits daar een rustige en discrete ruimte beschikbaar is, of we maken gebruik van neutrale ruimte in de buurt van het bedrijf. Voor medewerkers van bedrijven in de gemeente Oisterwijk e.o. beschikken wij over eigen praktijkruimtes in Oisterwijk en Moergestel.

Een vertrouwenspersoon is overbodig

Onderzoeken naar ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zijn nep. Daarom zijn alle cijfers en publicaties over bijvoorbeeld pesten en intimidatie op het werk ook nep. Ik kom er wel een beetje laat achter want ik ga al maanden als extern vertrouwenspersoon de boer op om bij bedrijven de boodschap te verkondigen dat iedereen recht heeft op een veilige werkplek. Hoe dom kun je zijn.

lees verder

Over ons

Het is september 2018 als wij besluiten onze krachten te gaan bundelen. Wij hebben dan beiden al een aantal jaren een zelfstandige coaching praktijk om cliënten te begeleiden tijdens een moeilijke fase in hun leven of om stappen te maken in hun persoonlijk ontwikkelingsproces.

Graag stellen wij ons voor:

In 2013 rondden wij onze vijfjarige psychologiestudie aan de Psychosynthese Academie in Amersfoort af. We waren dus studiegenoten en wij hebben daar beiden het diploma Councelor & Gids behaald. Psychosynthese wordt ook wel ‘de psychologie van het hart’ genoemd. Dat is ook hoe wij werken: vanuit ons hart, liefdevol en met humor, maar altijd praktisch en met twee benen op de grond.

Na onze opleiding zijn wij elkaar blijven ontmoeten in een intervisiegroep die periodiek bij elkaar komt om elkaar scherp te houden. Daarnaast is regelmatige bijscholing en supervisie voor ons beiden een vanzelfsprekendheid.

Angeline Koster (1961) Coach & Vertrouwenspersoon, met een praktijk in Oisterwijk

Ik heb een kans gegrepen om mijn studie uit te breiden met een psychopathologisch therapeutenjaar. In de loop van deze studie heb ik kennis gemaakt met EFT; Emotional Freedom Techniques ook deze opleiding is inmiddels afgerond. Om mezelf als vertrouwenspersoon in de wereld te zetten heb ik de opleiding tot Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit gevolgd. Gecertificeerd en aangesloten bij de LVV, beroepsvereniging voor Vertrouwenspersonen.

Nico Schoonen (1957) Coach & Vertrouwenspersoon, met een praktijk in Moergestel

Na een sabbatical heb ik ervoor gekozen om mijn loopbaan als Business Consultant op te geven en me volledig te richten op mijn praktijk als Coach & Counselor. Daarbij verbind ik mijn psychologische scholing met mijn persoonlijke ontwikkelingsweg en brede zakelijke ervaring. Ik werk als coach voor bedrijven en met privé cliënten vanuit mijn praktijk in Moergestel. Als Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit ben ik gecertificeerd en aangesloten bij de LVV (Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen).

Contact

email: info@anni-luistert.nl
social media: facebook / linkedin

Angeline Koster: 06 51 08 22 70 of
Nico Schoonen: 06 53 21 22 62